PPA Control

  • vytvorenie novej modernej webstránky
  • UI a UX prispôsobené potrebám B2B komunikácie
  • zlúčenie niekoľkých divízii klienta k prezentácii na jednej stránke, so zachovaním jednoduchého prehľadného riešenia
Klient:  PPA CONTROLL
PPA Control - Citadela