fbpx

moravia comfort

majesta

„Iba” web? Nie.
Komplexné riešenie.
Moravia Comfort je tradičný český výrobca matracov a náš dlhoročný klient. Na základe osvedčenej spolupráce nás znova oslovil, tentokrát už pri samotnej tvorbe svojho nového produktu.

brief

Zadanie pozostávalo z niekoľkých úloh, ktoré sa postupne objavovali počas procesného riešenia projektu. Stručne by sa dalo povedať, že sme v spolupráci s klientom mali vytvoriť nový produkt - luxusný matrac - a zaplniť tak prázdne miesto v segmente prémiových produktov. Primárnym cieľom bolo vyhotovenie e-shopu s jednoduchým užívateľským rozhraním a s exkluzívnym nádychom. Išlo o nízkorozpočtové zadanie.

názov

Na začiatku naši copywriteri vymysleli názov nového produktového radu MAJESTA a taktiež mená jednotlivých produktov Majesta Deluxe a Majesta Essential. Už samotné pomenovanie matraca Majesta v sebe nesie veľkoleposť indikujúcu majestátnosť spánku, ktorý ponúkne svojim majiteľom.

logo

Náš kreatívny riaditeľ vytvoril logo Majesta a koncepčný špecifický grafický prvok, ktorý sa mal neskôr používať aj  v komunikačnej stratégii a zároveň bol súčasťou aj samotného produktu ako grafický reliéf umiestnený na poťahu matraca. V tomto kroku sme spracovali aj dizajn manuál v základnom nastavení.

dizajn 

Náš kreatívny riaditeľ vytvoril logo Majesta a koncepčný špecifický grafický prvok, ktorý sa mal neskôr používať aj  v komunikačnej stratégii a zároveň bol súčasťou aj samotného produktu ako grafický reliéf umiestnený na poťahu matraca. V tomto kroku sme spracovali aj dizajn manuál v základnom nastavení.

komunikácia 

Idea komunikácie odrážala kvalitu a prémiovosť produktu. Vzhľadom na cieľovú skupinu ide skôr o luxusný produkt. Tomu bol prispôsobený celý koncept. Headliny, SLEEP FIRST CLASS a ALL INCLUSIVE EVERY NIGHT spolu s vizuálnym prevedením veľmi výstižne spájajú značku s emóciou a vytvárajú dojem kvalitného prémiového produktu. V koncepte komunikujeme produkt top high quality.

video

Pre potreby obsahu webu a podporu online komunikácie sme sa rozhodli vytvoriť video. Keďže naň nebol vyčlenený žiadny výrazný samostatný rozpočet, pripravili sme ho vo vlastnej kreatívnej a aj produkčnej réžii. Okrem jasnej obsahovej podmienky zobraziť značku s emóciou mal klient požiadavku zakomponovať do videa aj reálnu výrobu matraca, aby pri promovaní novej samostatnej značky nevznikali pochybnosti o jej autenticite. Natočili sme zábery priamo vo výrobe a skombinovali ich s image videom z videobanky. Podarilo sa nám vyhotoviť výstižné imagové video s minimálnymi nákladmi.

fotenie

Pre potreby obsahu webu a podporu online komunikácie sme sa rozhodli vytvoriť video. Keďže naň nebol vyčlenený žiadny výrazný samostatný rozpočet, pripravili sme ho vo vlastnej kreatívnej a aj produkčnej réžii. Okrem jasnej obsahovej podmienky zobraziť značku s emóciou mal klient požiadavku zakomponovať do videa aj reálnu výrobu matraca, aby pri promovaní novej samostatnej značky nevznikali pochybnosti o jej autenticite. Natočili sme zábery priamo vo výrobe a skombinovali ich s image videom z videobanky. Podarilo sa nám vyhotoviť výstižné imagové video s minimálnymi nákladmi.

3D animácia

V našom ateliéri sme nafotili nový produkt pre potreby vyhotovenia webu a ostatnej komunikácie. Okrem fotenia vo finálnej úprave a s látkovým balením sme sa venovali aj špeciálnemu foteniu produktových penových sekcií, ktoré sme neskôr použili pri tvorbe 3D animácie.

Tvorba web stránky

Primárnym komunikačným nástrojom sa mal stať web. O to väčší dôraz sme pri jeho tvorbe kládli na každý detail. V prvom kole sme si urobili hlbšiu analýzu web stránok a e-shopov podobných konkurenčných produktov. Na základe tejto analýzy sme pripravili ideu, ktorá bola postavená na veľmi jednoduchom e-shope s kreatívnym emočným obsahom.
Hlavnú stránku v hornej časti - bez použitia klasického slideru - tvoril obsah komunikačného konceptu s použitím dynamických prvkov.
Okrem toho sa v dolnej časti homepage nachádzajú základné benefity riešené dynamickou formou a taktiež odkaz na promovideo.
Produktová stránka je riešená podobne ako úvodná, doplnená je o samostatné benefity a animovanú sekciu zloženia matraca.
Košík je navrhnutý veľmi intuitívne.
Stránky sú vytvorené na troch samostatných doménach s vlastnými jazykovými lokalizáciami.

komunikačný manuál

Pre potreby obsahu webu a podporu online komunikácie sme sa rozhodli vytvoriť video. Keďže naň nebol vyčlenený žiadny výrazný samostatný rozpočet, pripravili sme ho vo vlastnej kreatívnej a aj produkčnej réžii. Okrem jasnej obsahovej podmienky zobraziť značku s emóciou mal klient požiadavku zakomponovať do videa aj reálnu výrobu matraca, aby pri promovaní novej samostatnej značky nevznikali pochybnosti o jej autenticite. Natočili sme zábery priamo vo výrobe a skombinovali ich s image videom z videobanky. Podarilo sa nám vyhotoviť výstižné imagové video s minimálnymi nákladmi.

leták

Posledným pripraveným materiálom bol leták vo formáte A4.

záver

Vzhľadom na fakt, že sme celý proces od úvodných marketingových úloh až po zabezpečenie celkového komunikačného riešenia kompletne zastrešili, utvrdili sme sa v tom, že komplexnosť je jedným z kľúčovým faktorov efektívnej komunikácie. Celý tím pracoval v úzkom kontakte, vďaka čomu jednotlivé etapy procesu na seba hladko nadväzovali a viedli k želanému výsledku, ktorý klient patrične ocenil.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram